Pomagamy Damianowi


Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc finansową w formie darowizn i 1% podatku dla mojego syna. Samotnie wychowuję dwóch synów i utrzymujemy się tylko z zasiłków. Damian jest dzieckiem bardzo radosnym i kochanym, urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym, wrodzoną toksoplazmozą oraz padaczką. Jest dzieckiem specjalnej troski i wymaga opieki przez 24 godziny na dobę. Potrzebuje stałego leczenia, inhalacji oraz specjalistycznej rehabilitacji domowej. Damian jest karmiony sondą, posiłki muszą być zmiksowane, dlatego potrzebuuemy odpowiednich mikserów i inhalatorów. Na stałe leki oraz różne krople do inhalatora wydaję średnio 800 zł miesięcznie - nie mówiąc o opłatach, czynszu itp. Ze względu na wiek syna jest on rehabilitowany metodą NDT-Bobath. Leczenie i rehabilitacja pochłaniają wszystkie oszczędności. Rehabilitacji nie można przerwać, gdyż efekty pracy, które widać, pójdą na marne, a ponadto syn może dostać większych przykurczów lub nawet cofnąć się w rozwoju. Turnusy w CIT "OLINEK", na które jeździmy, dobrze na niego wpływają. Koszt takiego turnusu wynosi ok. 4 tys. zł.

Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania. Proszę kierować je e-mailem na adres zubel.agnieszka@gmail.com.

W imieniu swoim i Damianka dziękuję za wszelką pomoc.

Agnieszka Zubel

Damian Zubel

Pomoc poprzez przekazanie 1% podatku

Każdy z Panstwa może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", w której Damian ma założone subkonto. Liczy sią każda złotówka!

Aby przekazać 1% podatku dochodowego, na rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wpisać:

137. Numer KRS
0000037904
138. Wnioskowana kwota
1% kwoty z pozycji 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Np. jeśli w pozycji 126 wpisano 1 234 zł, to tu należy wpisać 12 zł 30 gr.
139. Cel szczegółowy 1%
4376 ZUBEL DAMIAN
140. Wyrażam zgodę
Szanowni Darczyńcy. Prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

Przykład poprawnie wypełnionego PIT-37:

przykład wypełnienia PIT-37

Przekazanie darowizny przelewem

Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie darowizny, wpłaty prosimy kierować na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

jako tytuł przelewu podając:

4376 Zubel Damian darowizna na pomoc i ochronę zdrowia